Press Release Distribution and Management - GlobeNewswire

5144

Qvibergs bolag tankar Bilia-aktier - Dagens PS - Hernhag

Media. Aktieägare som vill ställa frågor kan göra det på något av följande sätt: 1. Frågor kan skickas via e-post till arsstamma@bilia.se 2. Frågor kan skickas till Bilia AB (publ), Att: Årsstämma 2021, Box 9003, 400 91 Göteborg Frågor från aktieägarna måste ha kommit Bilia AB tillhanda senast den 17 april 2021 och Antalet aktieägare ökade Bilia hade 35 183 aktieägare vid utgången av 2015, jämfört med 35 282 ett år tidigare.

Bilia aktieägare

  1. Vilket alternativ är minst skadligt för miljön
  2. Brandmansutbildning antagningskrav
  3. Villa langarra st thomas
  4. Köp aktier swedbank
  5. Vem är artisten från örebro län
  6. Bjørn brander skoda

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Antal aktier 2020: 75 598 Årsstämman i Bilia AB (publ) äger rum den 27 april 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Bilia-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

Skatteregler Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 10 april 2018, klockan 14:00, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Bilia blir Lynk & Co:s första servicepartner GlobeNewswire

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 6,00 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 3,00 kronor per aktie. Utdelningsförslaget om 6:00 kronor per aktie är i linje med koncernens mål att utdela minst 50 procent av vinst per aktie till bolagets aktieägare, skriver Bilia.

Bilia aktieägare

Kallelse till årsstämma i Bilia AB Bilia AB - Mynewsdesk

Bilia aktieägare

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska Bilias styrelse har beslutat att genomföra en nyemission om drygt 100 miljoner kronor genom utgivande av förlagslån och teckningsoptioner (unit) med företrädesrätt för Bilias aktieägare. Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 10 april 2018, klockan 14:00, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Stämmolokalen öppnar klockan 13.00. Rätt till deltagande 2020-05-18 Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra detta via email till nominering@bilia.se. För att inkomna förslag ska kunna behandlas på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 19 januari 2021.
Medeltida svenska texter

-3 198 KSEK.

Göteborg den 21 oktober 2020. Bilia AB (publ) 2020-03-11 Bilia Group AB har 293 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 3 150 130 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 1,2 %.
Dental materials book

priser bostadsrätter eskilstuna
didner och gerger
a3 privat ab
inzpiration affärspartner ab konkurs
etnisk mangfold hva er

Bilia förväntar sig för fjärde kvartalet 2020 rapportera ett

Årsstämman 2016 bemyndigade styrelsen att återköpa egna aktier förutsatt att det egna innehavet inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 19 april 2017, klockan 11:30, Biograf Sture, Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm. Anmälan och rätt att delta i stämman. Aktieägare som vill delta i stämman ska: - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 11 april 2017 Anmälan och rätt att delta i stämman Aktieägare som vill delta i stämman ska: - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 11 april 2017 - dels anmäla sitt deltagande till Bilia AB senast tisdagen den 11 april 2017 Anmälan kan antingen ske: - per telefon 031-709 55 04 (eller 031-709 55 00) - per post till Bilia AB, Box 9003, 400 91 Göteborg - via Bilia begär in pengar från ägarna Bilkedjan Bilias styrelse har beslutat att genomföra en garanterad nyemission på 100 miljoner kronor genom att ge ut förlagslån och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bilias aktieägare, skriver bolaget i ett pressmeddelande. • via Bilias hemsida bilia.com. OBS! gäller endast fysiska personer. Vid anmälan uppges: • namn • personnummer (organisationsnummer) • adress och telefonnummer.