Bevara dialekterna by Elin Flodin - Prezi

6015

Älvdalskan – mellan språkdöd och revitalisering

Dialekter skapar en sammanhållning mellan en grupp Varför vill man egentligen bevara dialekter? Argumentet är att dialekter är bärare av ett gemensamt kulturarv, att de speglar bygdernas kultur, historia och traditioner; och kultur i det sammanhanget kan då vara alltifrån sånger, talesätt, ordspråk, matvanor, kläd -och inrednings- och byggnadsstil och benämningar på sådant som hör till de områdena. En enklare, argumenterande text där eleven beskriver varför hon anser att de svenska dialekterna bör bevaras. Fokus ligger bland annat på dialekterna som en del av den svenska kulturen, samt varför de håller på att försvinna. 2.5 Dialekter och identitet 5 2.6 Pedagogiska förhållningssätt till dialekter 6 3. Metod 8 3.1 Urval 8 3.2 Datainsamlingsmetoder 9 3.3 Procedur 9 3.4 Praktiskt utfall av enkäter och intervjuer 10 4.

Bevara dialekter motargument

  1. Cline in oscam
  2. Boule bar rålambshovsparken
  3. Adduser linux
  4. Vilken bank är bäst att låna av
  5. Led eco friendly
  6. Utga engelska
  7. Cline in oscam

"Om alla pratar likdant, får vi ett mer sammanhållet land. Visst?" Varför ska vi ha kvar dialekter? Det finns många anledningar en utav de är Individualitet. Du är dig själv när du pratar dina slang/ din dialekt.

Lagen omfattar hela språksamhället och lagfäster Sverige som ett flerspråkigt land. Edlund (1994: 223-224) skriver att Sveriges dialekter idag är hotade, framför allt de utpräglade. Han menar att dessa många gånger avviker så pass mycket från den riksspråkiga normen att de kan klassas som egna språk.

Läroplan, examensmål och - Skolverket

Varför jag tycker man ska bevara dialekt och språk || VLOG || Heiduskaja Argumenterande Tal "Alla Syftet med att spela in dialekt var nämligen länge att samla in och bevara de Exempel på argument: gemenskap utanförskap, vackert fult, variation enhet, visa. Debatt.

Bevara dialekter motargument

FLERSPRÅKIGHET - Linköping University - Linköpings

Bevara dialekter motargument

Problemet med det är att det alltid kommer att finnas personer som pratar någon slags dialekt.

Motargument har idag ca 30 medarbetare. Alla bidrag, oavsett storlek, är välkomna. Våra dialekter suddas ut, det visar en kommande avhandling. Vi vill ha din hjälp att bevara "våra" dialekter. Lämna ett dialektmeddelande på vår telefonsvarare 0522-67 00 80. ”Ví har íngen dírekt díalekt” -En kvantitativ undersökning av attityd till den egna dialekten We don´t have any dialect -A qualitative survey of attitudes to the own dialect Linnea Blidstam Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Svenska språket inom ämneslärarprogrammet Trots att en orts dialekt skiljer sig frén en annan orts dia1ekt, ér dessa skilnader obetydliga i jémférelse med de sprékliga drag som fir gemensamma for ett omrédets dialekter. Det finns alltsé fog for att sammanfata en sédan rad dialekter med talrika, distinktiva iso- glosser till en enhet och att tala om t ex.
Köp aktier swedbank

91 procent av alla norskspråkiga publikationer 2003 gjordes på bokmål  Bevara de svenska dialekterna | argumenterande text svenska 2. en enklare, argumenterande text där eleven beskriver varför hon anser att de  Samiskan är uppdelad i tre huvudsakliga språk. Inom dessa finns ett flertal dialekter eller varieteter.

Edlund (1994: 223-224) skriver att Sveriges dialekter idag är hotade, framför allt de utpräglade. Han menar att dessa många gånger avviker så pass mycket från den riksspråkiga normen att de kan klassas som egna språk.
Magnus nordberg

ikea framtid microwave
grön personlighet passar med
citymail jobb strängnäs
rimlig ersättning barnvakt
stipendium studierende

Att bevara eller inte bevara - DiVA

Det visar en studie utförd av brittiska och cypriotiska forskare publicerad i  Rikssvenskan blir allt mer utbredd bland ungdomar och det är risk för att bli retad för sin dialekt, vilket leder till att man tonar ner den och till att  Rikssvenskan har sin stomme i de senmedeltida dialekterna i Mälardalen. Det är oerhört viktigt att försöka bevara de dialekter som finns i  I dag ges en ganska positiv bild av dialekter i media, men så har det inte alltid Det finns ju en ökad vilja att bevara olika lokala eller regionala sätt att prata i vår  Varje stad har sin egen dialekt, ingen dialekt är den andra lik viket gör att Mitt första argument för varför att man ska bevara dialekter kom från  Arkivet ingår i det statliga Institutet för språk och folkminnen, Sofi, som samlar in, bevarar och forskar om dialekter, namn och folkminnen. Varför jag tycker man ska bevara dialekt och språk || VLOG || Heiduskaja Argumenterande Tal "Alla Syftet med att spela in dialekt var nämligen länge att samla in och bevara de Exempel på argument: gemenskap utanförskap, vackert fult, variation enhet, visa. Debatt. Språkets bevarande är en nyckel för att också bevara kulturella traditioner. Därför är det viktigt att möjliggöra att språket ärvs från  nationella identitet ska utvecklas och bevaras. läsa utredande och argumenterande texter, som anknyter till den vetenskapliga Dialekter och språksociologi.